Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile tanışma

#DahaHızlıDahaUcuz ekibi olarak daha hızlı ve daha ucuz bir internete kavuşabilmemiz hasebiyle internet erişimi, fiber altyapı, internet servis sağlayıcıları ve internete dair diğer bir çok konu ile ilgili bakanlığın attığı adımlar hakkında bilgi almak ve görüşlerimizi dile getirmek için Sn. Bakanımız Adil Karaismailoğlu ile tanışma toplantımızı gerçekleştirdik.

Hepsini Gör

Türk Telekom ile görüşme

Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç'la yapılan görüşmede Türk Telekoma iletilen internet şikayetlerini, kullanıcılara hızlı ve ucuz internetin sunulmasının önündeki engelleri ve bu noktada Türk Telekom ile neler yapabilirizi konuştuk.

Hepsini Gör
Proje Misyonu
Proje Misyonu
İçinde yaşadığımız dijital çağda, internet hizmetinden her bir bireyin en ideal şartlarda yararlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda kaliteli internete erişimin önündeki engelleri tespit etmeyi ve tespit edilen problemlere çözüm önerileri geliştirmeyi hedefliyoruz.
Proje Vizyonu
Proje Vizyonu
Türkiye’de daha hızlı ve daha ucuz internetin tahsis edilmesini hedefliyoruz. İnternetin kullanıcılara ulaştırılmasında rolü olan tüm paydaşların, bu anlayış doğrultusunda hareket etmesini sağlayacak bir sistemin inşa edilmesi projenin ana vizyonunu oluşturmaktadır.
Stratejik Plan
Stratejik Plan
#DahaHızlıDahaUcuz ekibi olarak proje vizyonumuz doğrultusunda hedeflenen sistemin hayata geçirilmesine yönelik stratejik planımız tasarlanmıştır. Hazırlanan proaktif yol haritasına göre kısa 1 ve orta vadede, teknik problemlerin tespiti sağlanacak, global ideal uygulama örnekleri paydaşlara izah edilecek, gerekli düzenlemelerin çerçevesi çizilerek bir öneri taslağı hazırlanacaktır. Uzun vadede, paydaşların (ilgili kamu birimleri ve bilhassa özel telekomünikasyon şirketleri) daha hızlı ve daha ucuz internetin tahsis edilmesi yönündeki rol ve sorumlulukları belirlenerek uygulamaya geçmeleri yönünde çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bu aşamada belediye ve internet servis sağlayıcılarına ait şirketlerinin kapasite durumları, kurumsal beklentileri ile proje hedefleri ortak bir noktada buluşturulmaya çalışılacaktır. Sürecin devamlılığın sağlanması ve gelecekte de internet kalitesi ile ilgili gelişmelere hızlı bir uyum sağlanması adına, gerekli toplumsal ve yasal zeminin oluşturulmasını planlamaktayız. Bu noktada kampanyanın daha görünür kılınması için çeşitli toplumsal kampanyalar düzenleyerek projenin amaç ve hedeflerini kamuoyuna aktarmayı hedefliyoruz.
Proje Amaçları
Proje Amaçları

#DahaHızlıDahaUcuz ekibi olarak proje misyonumuz doğrultusunda hedeflediğimiz altı madde var.
Her maddeyle ilgili çözüm önerisi ilgili başlıklar altında işlenmiştir. Hedeflediğimiz altı madde aşağıdaki gibidir:

Amacımız Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında mobil baz istasyonlarının sayısını artırarak internete erişimin olmadığı bölgeleri minimuma indirmeyi ve bu amaç için belirlenen bütçenin tamamının bu bölgelere ayrıldığının takibini yapmak.
IXP (İnternet değişim noktası) sayısının arttırılması sağlamak.
Upload (yükleme hızı) değerleri ile ilgili bir standart belirlenmesi ve indirme/yükleme oranlarına bir düzenleme getirilmesini sağlamak.
Türkiye’de fiber altyapı uzunluğunun arttırılmasını sağlayarak belirli bir standardı yakalamak.
Belediyeler ve internet servis sağlayıcıları arasında oluşan ekonomik kaygıların önüne geçilerek paydaşlar arasında uzlaşı sağlamak.
Türkiye’de 2023 yılına dek her hanenin 100 Mbps internet kapasitesine sahip olmasının takibini yapmak.
NELER YAPTIK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile tanışma

#DahaHızlıDahaUcuz ekibi olarak daha hızlı ve daha ucuz bir internete kavuşabilmemiz hasebiyle internet erişimi, fiber altyapı, internet servis sağlayıcıları ve internete dair diğer bir çok konu ile ilgili bakanlığın attığı adımlar hakkında bilgi almak ve görüşlerimizi dile getirmek için Sn. Bakanımız Adil Karaismailoğlu ile tanışma toplantımızı gerçekleştirdik.

Bu tanışma toplantısı ile Sn. Bakanımız internetle ilgili sorularımızı alıp her birimizin görüşünü ayrı ayrı dinledi. Sn. Bakanımız internet alanındaki gelişimi hedeflediklerini ve Türkiye’nin 5G teknolojisine geçecek ilk ülkelerden biri olacağını ve 2023 yılında her haneye 100 Mbps internet projelerinin var olduğunu dile getirdi.

Türk Telekom ile görüşme

Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç'la yapılan görüşmede Türk Telekoma iletilen internet şikayetlerini, kullanıcılara hızlı ve ucuz internetin sunulmasının önündeki engelleri ve bu noktada Türk Telekom ile neler yapabilirizi konuştuk. Ayrıca Türk Telekom fiber internet alt yapısının dağılımı ve gelecek teknolojileri hakkında da bilgi alışverişi gerçekleştirildi.

ÜLKEMİZDE İNTERNET

TÜRKİYE'DE İNTERNET VE GENİŞBANT ÇALIŞMALARI

İnternete bağlı nüfus, 2000’li yılların başında dünya nüfusunun artışına paralel olarak ilerlemekteyken son on yıl içerisinde bu artış oranının ivmelendiği görülmüştür. 2016 verilerine göre dünya üzerindeki internet nüfusu yaklaşık 3 milyar seviyesine ulaşmıştır (Şekil 1).

İnternet kullanımının yaşa göre dağılımına bakıldığında, 2016 yılı için OECD ortalamasının, 16-24 yaş aralığı için yüzde 96,5, 55-74 yaş aralığında ise yüzde 62,8 olduğu görülmektedir (Şekil 2). Genel olarak genç neslin interneti yaygın bir şekilde kullandığı, ancak orta ve ileri yaşlarda kullanım oranının düşük kaldığı söylenebilir. Türkiye, Meksika ve Brezilya gibi gelişmekte....

DEVAMINI OKU
BLOG

Türkiye’de upload hızı problemine nasıl bir alternatif çözüm getirilebilir?

Yükleme hızları ülkemizde internet kullanıcılarının genellikle şikayet ettiği, internet sağlayıcılarının ise ticari politikalarından dolayı kullanıcılarına düşük...

Ahmet Akif KASIM
25 Şubat
4 dk.

Koaksiyel İnterneti Diğerlerinden Ayıran Ne?

Sanılanın aksine Radyolink ya da çanak ile kullanılan Uydu İnterneti teknolojilerinden farklı olan Koaksiyel altyapı ile; oldukça hızlı indirme ve yükleme hızlarını simetrik bir şekilde teorik ve pratik...

Alperen
16 Mart
5 dk.
TÜM BLOGLARI GÖR
İLETİŞİM
Bizimle iletişime geç.